Wat gebeurt er op het Leerpark

Gemeente, scholen voor voortgezet en middelbaar onderwijs, bedrijven en woningcorporaties maken zich samen sterk voor het mogelijk maken van ontmoetingen die verbinden en inspireren.

 

 
Een praktisch voorbeeld hiervan zijn leerwerkbedrijven: Leerlingen doen daar in de praktijk relevante werkervaring op. Vaak samenwerkend met studenten van hetzelfde of een ander niveau en vaak met bedrijven en instellingen. Hier snijdt het mes aan twee kanten: enerzijds wordt het gat gedicht dat in de jaren ’90 ontstond toen het bedrijfsleven zich sneller ontwikkelde dan dat het onderwijs kon bijhouden waardoor de werknemers van de toekomst vaak niet beschikten over relevante vakkennis en of technische bekwaamheden, anderzijds is het voor studenten gemakkelijker aan een goede en passende stageplek te komen en later een werkplek. Het Leerpark laat je ontmoeten, brengt je in verbinding met zaken die je niet kent en inspireert.. Het Leerpark daagt je uit.