Een leven lang leren

Het Leerpark maakt zaak van de toekomst. Dat doet ze door waardevol onderwijs aan te bieden. Waardevol onderwijs is volgens het Leerpark van waarde voor mens én maatschappij: Het biedt perspectief aan degene die wil werken en aan degene die werk aanbiedt. Daarom leer je op het Leerpark niet alleen vanachter je bureau of door het internet af te struinen maar midden in de steeds veranderende (bedrijfs)wereld. Dat kan omdat de ondernemers op het Leerpark investeren in de werknemers van de toekomst. Iets voor jou?

Leerpark Dordrecht is een initiatief van de gemeente Dordrecht, het Da Vinci College en het bedrijfsleven. Op het park zijn de volgende scholen gevestigd: het Da Vinci College (mbo), het Stedelijk Dalton Lyceum (vmbo) en het Insula College (vmbo). Aan de rand van het park staat Driestar-Wartburg (vmbo) dat nauw samenwerkt met de scholen op het Leerpark.

Zelfstandig en gezamenlijk
In Leerpark Dordrecht blijven de verschillende individuele scholen bestaan. De identiteit van christelijk en openbaar onderwijs blijven behouden. De schoolleiders hebben wel een gemeenschappelijke onderwijskundige ambitie geformuleerd. Samen met het bedrijfsleven in de regio willen ze het beroepsonderwijs in Dordrecht en de Drechtsteden verbeteren. Onder andere op het gebied van doorlopende leerlijnen, beroepspraktijkonderwijs in reële situaties en het gebruik van ICT in het onderwijs.

Internationale erkenning
Het Leerpark is ‘associate member’ van de International Association of Science Parks (IASP), een wereldwijd netwerk van zo’n 600 kennisintensieve bedrijventerreinen. Mede door de vernieuwing in het onderwijs (duurzaam en contextrijk) en de maatschappelijke duurzaamheid die tot uitdrukking komt door het mengen van functies (wonen, werken, leren en ontspannen). Leerpark Dordrecht biedt ruimte aan ideeën, ambitie, groei, ondernemerschap, wonen en vernieuwing. En dat past bij de ambities van IASP.