Veiligheid op het Leerpark

Met de veiligheid op en rond de scholen op het Leerpark is het over het algemeen goed gesteld. Omdat de scholen erg dicht bij elkaar staan, wordt hier de veiligheid extra goed in de gaten gehouden.

Het Leerpark is een intiatief van de gemeente Dordrecht, het Da Vinci College en het bedrijfsleven. Op het Leerpark zijn de volgende scholen gevestigd: het Da Vinci College (mbo), het Drechtstedencollege dat een samenvoeging is van het Stedelijk Dalton Lyceum (vmbo) en het Insula College (vmbo). Aan de rand van het Leerpark staat het Driestar – Wartburg (vmbo) dat nauw samenwerkt met de scholen op het Leerpark. De leerlingen zijn tussen de 4 en 25 jaar.

Wijkagent
Op het Leerpark is een wijkagent, die nauw contact heeft met de scholen. Samen proberen zij problemen als schooluitval of drugsgebruik voor te zijn.

Niet toegestaan
De scholen, politie en de gemeente letten extra op:

  • Alcohol- en drugsgebruik
  • Diefstal
  • Vechtpartijen

Deze zaken zijn niet toegestaan op het Leerpark. In samenwerking met de scholen voert de politie kluisjescontroles uit. Ook heeft het Leerpark cameratoezicht.

Wat kun je doen als er wat aan de hand is?
Met vragen of problemen kunnen leerlingen naar zijn of haar aanspreekpunt binnen zijn of haar eigen school. Als het nodig is neemt diegene contact op met de wijkagent.

Als een school te maken krijgt met problemen die zij niet kunnen oplossen kan de school ervoor kiezen te overleggen met politie, de gemeente en/of jeugdhulpverlening.