Over het Leerpark

Het Leerpark ligt dichtbij het geografische hart van Dordrecht in een wijk waar innovatie en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Op het Leerpark zijn woningen, leerwerkbedrijven, een brandweerkazerne, detailhandel, sportgebouwen en allerlei andere organisaties en voorzieningen gevestigd. Door de activiteiten en ontmoetingen van de mensen die daarbij horen: leerlingen, docenten, bewoners, bezoekers en bedrijven, ontwikkelt het Leerpark zich tot een levendige gebied.

 

Het Leerpark is een vernieuwende stadswijk in wording, een ‘Weconomy’ die samenwerkingen stimuleert. Het is een ontmoetingsplek van mensen: coöperaties, onderwijs en kleine gemeenschappen. Op het Leerpark draait het niet om bezit, maar om toegang tot elkaar . Op het Leerpark sta je in verbinding met elkaar door bijvoorbeeld samen initiatieven te starten met mensen van buitenaf, de buurt, overheid, het onderwijs en/of bedrijven.

Ontmoeten, verbinden & inspireren
Het maakt ook dat deze jonge buurt zich in een rap tempo ontwikkelt: er worden nog steeds meer gebouwen en woningen bijgebouwd, mensen uit allerlei gelederen leren, werken en wonen samen en mensen van buitenaf weten deze parkachtige plek steeds meer te vinden. Op het Leerpark is voor ieder wat wils, geen afzonderlijke instituten meer waar kennis, ervaring en faciliteiten op zichzelf staan, maar een plek waar dwarsverbanden opbloeien. Het Leerpark+ werkt omdat het meer is dan de som der delen.