Ontstaan Leerpark

Het Leerpark ontstaat eind jaren ’90 enerzijds vanuit de noodzaak de beperkte ruimte in de gemeente Dordrecht optimaal te benutten en anderzijds vanuit de gedachte dat onderwijs alleen kan aansluiten op de ‘praktijk’ wanneer de praktijk wordt betrokken bij het onderwijs.

Leerpark luchtfoto april 2014

Met praktijk doelen wij op de bedrijven, organisaties en instellingen waarvoor onze studenten uiteindelijk aan het werk gaan. Het idee om het Leerpark meer te laten zijn dan een verzameling onderwijsinstellingen is geïnspireerd op de drie-eenheid: ontmoeten, verbinden en inspireren. Een concept dat vandaag de dag past binnen de nieuwste vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen: de circulaire economy ook wel ‘weconomy’ genoemd. Dit aspect van duurzaamheid is in het laatste decennium steeds kenmerkender geworden voor het Leerpark. Zowel op economisch als sociaal vlak.