Visie

Een goed leven is ons inziens vol van ontwikkeling. Daar hoort leren bij, maar voor ontwikkeling is meer nodig: inspiratie, uitdaging en in contact komen met anderen mensen uit verschillende gelederen bijvoorbeeld. Om daarin de constante te bewaken, probeert het Leerpark de onnatuurlijke scheiding tussen: leren, werken en wonen op te heffen. Dat maakt het Leerpark uniek, onderscheidend en vernieuwend. De architectuur van het Leerpark ondersteunt deze gedachte: het Leerpark is dusdanig opgezet dat ontmoetingen overal mogelijk zijn. Bedrijven, woningen, het park met zitgelegenheden; alles is zichtbaar en of toegankelijk.

Op het Leerpark staat een andere manier van produceren en consumeren centraal. Wij streven ernaar dat duurzame verbindingen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en consumenten normaal zijn. 
We zijn er nog niet, maar we werken hard aan een verschuiving “van hebben naar benutten”. Daar is de Duurzaamheidsfabriek, als leerwerkplek toegankelijk voor studenten uit verschillende leerlijnen, een goed voorbeeld van.

Leerpark pluk en proeftuin

Wij willen met onze initiatieven en samenwerkingsverbanden van consumptie en eigendom naar toegang voor iedereen bewegen. Dat klinkt abstracter dan het in de praktijk is. Denk aan de pluk en proeftuin op het Leerpark, een mooi kleinschalig voorbeeld. Hier kunnen mensen uit de buurt ofwel een tuintje of fruitboom huren of gewoon komen proeven en plukken van de groenten en kruiden die in het openbare gedeelte geplant staan.

Circulaire economie en het Leerpark
Weg bewegen van bezit doen we met z’n allen al een tijdje. Al  staan we er vaak niet bij stil. Zo zijn we mobiel zonder autobezit door ons te verplaatsen met het OV. Waar rekken vol CD’s hadden in de jaren ’90, streamen we onze muziek nu via het internet. Voor toegang tot kennis heb je geen boeken meer nodig, het internet biedt oneindige hoeveelheden wetenswaardigheden over de meest uiteenlopende onderwerpen in alle talen van de wereld.

Op het Leerpark zijn we van mening dat we duurzaamheid nog een stap verder kunnen brengen door te werken vanuit een ambitie op weg naar een groter geheel. Dat maakt duurzaamheid een van onze uitgangspunten: een sociale, economische en ecologische maatstaf. Niet iets dat er een beetje bij komt. Alleen zo kunnen wij duurzaamheid in ons dagelijkse organisatorische doen en laten verankeren. Ook (juist) voor het onderwijs is deze verandering van groot belang. Op het Leerpark leiden we jongeren op voor morgen en morgen ziet er totaal anders uit dan gisteren. Dat vraagt om andere competenties en een andere manier van kijken.

Dat is ook waar het motto: zaak maken van de toekomst door midden in de wereld te staan, vandaan komt. Daarom leer je op het Leerpark je niet alleen vanachter je bureau, door boeken te lezen of het internet af te struinen, je leert binnen de continue veranderende wereld van het bedrijfsleven. En ondernemen, doe je volgens het Leerpark met de juiste mensen op de juiste plek, daarom investeren onze ondernemers in hun werknemers van de toekomst. De inwoners van het Leerpark staan te midden van dit alles: ‘de toekomst’. Hun rol in het geheel is minder vastomlijnd, de meerwaarde van de bewoners van het Leerpark zit hem in de details die het leven van alle dag kleuren. De interactie op de stoep, een hallo aan het einde van de dag, een ontmoeting in de sportschool. Samen zorgen al deze mensen dat het Leerpark in Dordrecht dé plek is voor iedereen die deel uit wil maken van een duurzame en mensgerichte omgeving, zij het werkend, wonend, lerend of ontspannend.