Het VMBO van het Stedelijke Dalton Vakcollege op het Leerpark is een 4 -jarig opleiding voor de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg. Het bereidt leerlingen voor op een MBO-opleiding.

In elke beroepsgerichte leerweg kan gekozen worden uit drie sectoren:
Sector Techniek – Afdeling Techniek Breed
Sector Zorg & Welzijn – Afdeling Zorg & Welzijn
Sector Economie – Afdeling Consumptief (6-jarig mbo-traject mogelijk) en afdeling Handel & Administratie

Meer informatie: www.dalton-dordrecht.nl/Dalton-Vakcollege