Wartburg College

Het Wartburg College staat voor waardevol onderwijs. Met oog voor de samenleving leidt zij haar leerlingen op tot burgers met waarden. Dit doet zij door ruime aandacht te geven aan de vorming en toerusting van haar leerlingen vanuit de Bijbel en de belijdenisgeschriften.

Op locatie Marnix volgen leerlingen praktijkonderwijs. Het praktijkonderwijs is voor leerlingen die (nog) niet in staat zijn het onderwijs te volgen op een school voor vmbo. De meeste jongeren die het praktijkonderwijs hebben afgerond zoeken een baan. Sommigen kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding in het vmbo of het mbo, of een opleiding volgen die een brancheorganisatie aanbiedt.

Meer informatie: www.wartburg.nl