Het Leerpark in ontwikkeling: van verkoop nieuwe woningen tot aansluiting warmtenet

Studenten Da Vinci College sluiten Warmtenet Dordrecht aan op afvalenergiecentrale HVC

Onwikkelingen op het Leerpark

Onderwijs kan alleen aansluiten op de praktijk wanneer de praktijk wordt betrokken bij het onderwijs. Met dat uitgangspunt in gedachten ontstond eind jaren 90 het Leerpark, een initiatief van de gemeente Dordrecht, het Da Vinci College en het bedrijfsleven. Het Leerpark is meer dan een verzameling onderwijsinstellingen en zorgt voor ontmoeting, verbinding en inspiratie. Er zijn woningen, leerwerkbedrijven, een brandweerkazerne, sportgebouwen en detailhandel gevestigd op het park. De jongste aanwinst is de Maakhal. Ligt in de Duurzaamheidsfabriek de nadruk op onderzoek en innoveren, in de Maakhal gaat het om experimenteren en produceren. De Maakhal staat tegenover de Duurzaamheidsfabriek.

Het Leerpark is een van de onderdelen van gebiedsontwikkeling Nieuw Land van Valk. Het gebied Valkzicht is volop in ontwikkeling, met kleinschalige bedrijfsruimten, koopappartementen en de nieuwe supermarkt. Na de verkoop van woningen van Valkhorst fase 1 is het nu tijd voor de woningverkoop van Valkhorst fase 2. De verkoop van fase 2 is gestart op woensdag 25 oktober jl. in het informatiecentrum Nieuw Land van Valk, Leerparkpromenade 320 in Dordrecht.

Steeds meer bedrijven weten het Leerpark ook te vinden voor innovatie ontwikkeling. Door gebruik te maken van het netwerk en de faciliteiten van de Duurzaamheidsfabriek, waar een optimaal klimaat is gecreëerd voor innovaties en ontwikkeling, worden plannen concreet en realiteit. Zo ook HVC voor de eerste aansluitingen van het warmtenet in Dordrecht. Zowel het Leerpark als de Duurzaamheidsfabriek zijn aangesloten op het warmtenet. Een ontwikkeling die geheel aansluit bij de visie van de Duurzaamheidsfabriek op Energietransitie.


Start lokale warmtetransitie

Vandaag hebben studenten van het Da Vinci College het warmtenet Dordrecht aangesloten op de afvalenergiecentrale aan de Baanhoekweg (zie video). De studenten, voor dit doel opgeleid als ‘warmte-experts’, hebben de kraan van de tijdelijke warmtecentrale definitief dichtgedraaid. Een bijzondere mijlpaal waar Dordrecht trots op kan zijn. Directeur Duurzame Energie HVC Arjan ten Elshof: “Op dit moment zijn er zo’n 2.500 aansluitingen gerealiseerd en de komende jaren zal dit aantal worden uitgebreid naar ruim 10.000”. Wethouder Rik van der Linden is ook verheugd met de ontwikkelingen: “Een aantal grote locaties is al aangesloten op het Dordtse Warmtenet, zoals de Stadswerven, het Gezondheidspark, Schouwburg Kunstmin, het Leerpark en de Duurzaamheidsfabriek. Ook kiezen steeds meer VvE’s voor restwarmte. We gaan van gas los. In Dordrecht is dat realiteit. Dat is een mooi gegeven waar jarenlang naar is toegewerkt. Bovendien is het effect fors: één woning aansluiten op het warmtenet levert jaarlijks net zo veel terugdringing van CO2 op als 22 zonnepanelen op het dak.”


Dordtse transitie past in rijksopgave naar een aardgasvrij Nederland

De toepassing van restwarmte levert een grote bijdrage aan de transitie naar een Nederland, waarin we het gebruik van aardgas steeds meer afbouwen. De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat is een enorme opgave. Onderdeel van de opgave is een aardgasvrij Nederland; ruim 7 miljoen huishoudens moeten van het gas af. Aardgas draagt als fossiele brandstof bij aan de klimaatverandering. Voor een klimaatneutraal Nederland moeten we daarom over op nieuwe manieren van verwarmen, douchen en koken. Gemeenten krijgen een rol om deze transitie naar een gebouwde omgeving zonder aardgas te begeleiden. Wethouder Rik van der Linden: “Bijzonder in Dordrecht is dat we niet alleen nieuwbouwwoningen aansluiten die vaak al energiezuinig worden gebouwd maar ook bestaande woningen. In samenwerking met woningcorporaties Trivire en Woonbron wordt bij de vervanging van ketels van bestaande bouw of renovatiewerkzaamheden waar mogelijk gekozen voor een aansluiting op het warmtenet.

Aanleg vergt lange adem

De aanleg van het warmtenet in Dordrecht is een grote operatie en de voorbereiding is al in 2009 door de gemeente gestart. Arjan ten Elshof: “We proberen zo’n 1.000 aansluitingen per jaar te realiseren. Dat aantal ligt hoog, maar we denken dat we dat kunnen halen. Eind dit jaar hebben we 25 kilometer leidingen aangelegd, dat moeten er later 35 worden. Het ‘hoofdwegennet’ ligt er dan, en het aansluiten van klanten is dan niet zo moeilijk meer.” Om vanaf de start van de aanleg van het warmtenet gebouwen en woningen te kunnen voorzien van warmte is op verschillende locaties in Dordrecht gebruik gemaakt van tijdelijke warmtecentrales (TWC). Zo was het mogelijk om woningen en gebouwen waarvan de bestaande warmtebron aan vervanging toe was, vast aan te sluiten op het warmtenet én bovendien te voorzien van warmte. De TWC zijn nu uitgeschakeld en doen alleen nog dienst als achtervang of opstarthulp.

Video: studenten Da Vinci College sluiten Warmtenet Dordrecht aan op afvalenergiecentrale HVC

 

Reacties