“Duurzaamheidsfabriek Dordrecht toonbeeld voor Europa”

De Duurzaamheidsfabriek uit Dordrecht is een van de twee winnaars van de Nederlandse finale Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2015. Dit maakte juryvoorzitter Pieter Waasdorp (directeur ondernemerschap ministerie van Economische Zaken) afgelopen donderdag 28 mei bekend na afloop van de pitchpresentaties in het Huis van Europa in Den Haag. “Nederland innoveert sterk op het gebied van duurzaamheid, De Duurzaamheidsfabriek is hier een toonbeeld van en kan Europa deze kracht van Nederland laten zien.” Project ZomerOndernemer is de andere winnaar. Samen vertegenwoordigen zij Nederland tijdens de Europese finale op 19 en 20 november 2015 in Luxemburg.

Met de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering (EEPA) erkent de Europese Commissie innovatie en beloont successen van openbare instanties en publiek-private samenwerkingsverbanden. Het doel is ondernemerschap te bevorderen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt hierbij ondersteuning.

Categorieën
Nationale, regionale of lokale initiatieven kunnen een award winnen in 1 van de 6 door de EEPA opgestelde categorieën. De Duurzaamheidsfabriek heeft als doel het ondernemerschapsklimaat te verbeteren door het toegankelijker maken van technieken op het gebied van duurzaamheid.  Daarom neemt de Duurzaamheidsfabriek deel in de categorie Ondersteuning van de ontwikkeling van groene markten en efficiënt gebruik van hulpbronnen. 

Europa
Deelname aan de EEPA levert de deelnemers zichtbaarheid, erkenning voor het project en uitbreiding van hun netwerk op. De winnaars van de finale krijgen de kans hun project aan Europa te presenteren en zo als rolmodel voor de EU te dienen en erkenning op Europees niveau te krijgen.

Finale
De Duurzaamheidsfabriek en ZomerOndernemer strijden tijdens de Europese finale op 19 en 20 november 2015 in Luxemburg met de meest originele en succesvolle initiatieven van overheden en publiek-private partnerschappen uit de EU en IJsland, Noorwegen, Servië en Turkije.

Duurzaamheidsfabriek
De Duurzaamheidsfabriek van de Coöperatie Leerpark (gemeente Dordrecht & Da Vinci College) in Dordrecht is het eerste gebouw in Europa dat samen met het bedrijfsleven duurzaamheidsonderwijs op een uiterst vernieuwende manier inricht.
De Duurzaamheidsfabriek sluit aan op het profiel van de regionale economie en de arbeidsmarkt, de maritieme maaksector en de duurzame energietransitie en voorziet in het leren en werken aan de duurzame technologie van de 21ste eeuw. Bedrijven als Siemens, Krohne, HVC, Verkerk Groep, Cablean, Valk Welding en IWZH nemen met een deel van hun activiteiten hun intrek in de fabriek. Zij geven onderwijs in de praktijk aan de nieuwe generatie technici. Inspiratie, innovatie, duurzaamheid en vakmanschap dragen bij aan de ontwikkeling van de regio tot een sterke, hightech, CO2 neutrale economie.
De vierde verdieping van de Duurzaamheidsfabriek, gericht op kennisdeling en ontmoeting, is – samen met partners als Philips en Desso – geheel ingericht volgens de principes van de circulaire economie.

 

Voor meer informatie: www.duurzaamheidsfabriek.nl

 

Reacties