Coöperatie Leerpark en Kadans Science Partner partners in campusontwikkeling Dordrecht

In de Amsterdamse RAI, tijdens de nationale vastgoedbeurs Provada, sloten de Coöperatie Leerpark en Kadans Science Partner de samenwerkingsovereenkomst voor de eerste fase van de Campusontwikkeling Leerpark Dordrecht.

Begin 2018 gaf de Dordtse gemeenteraad groen licht voor de uitwerking van de campusontwikkeling. Met de plannen voor een campus rond het Leerpark wordt ingezet op de versterking van de regionale kennisinfrastructuur, met onder meer hbo-onderwijs op het gebied van techniek en ICT, het realiseren van productieruimte voor innovatieve startups en hoogwaardige bereikbaarheid, inclusief een station.

De ontwikkelingen hebben in het afgelopen jaar niet stilgestaan. De woningbouw op het Leerpark vordert gestaag en de komst van innovatieve startups in de twee tijdelijke ‘maakhallen’ bij de Duurzaamheidsfabriek heeft gezorgd voor veel nieuwe dynamiek en aantrekkingskracht. Met de samenwerking met Kadans Science Partner als internationaal ontwikkelaar en exploitant van kenniscentra, zet de Coöperatie Leerpark de volgende stap in de campusontwikkeling. Concreet gaat het in de eerste fase om de ontwikkeling van het ‘kopgebouw’ naast de Duurzaamheidsfabriek met 5.500 m2 aan ruimte voor hoger onderwijs en innovatieve bedrijven. De volgende fase is de beoogde realisatie van de Maakfabriek tegenover de Duurzaamheidsfabriek, met onder meer grootschalige ruimte voor productie en startups.

De samenwerkingsovereenkomst werd namens de Coöperatie ondertekend door Peter Heijkoop, wethouder van de gemeente Dordrecht, en Peter Vrancken, voorzitter College van Bestuur Da Vinci College. Voor Kadans Science Partner tekende Commercieel Directeur Chiel van Dijen.

Peter Heijkoop, Wethouder Onderwijs & Arbeidsmarkt gemeente Dordrecht:

“De ontwikkelingen in het afgelopen jaar laten zien dat onze ambities niet alleen voorzien in een behoefte, maar ook leiden tot een toename van vraag naar onderwijs- en testruimte. Er is behoefte aan meer innovatiecapaciteit én aan goed opgeleid personeel voor het bedrijfsleven. De betekenis van het Leerpark en ‘Fieldlab’ Duurzaamheidsfabriek als landelijk voorbeeld van hybride leren en werken, neemt dus alleen maar toe. De investeringen die we als stad hebben gedaan beginnen zich uit te betalen. We zijn er trots op dat we nu met een partner als Kadans, die kennis, ervaring én een netwerk met zich meebrengt, en een investeringsbijdrage van de provincie de volgende grote stap in de realisatie van de campus kunnen maken.”

Chiel van Dijen, partner en Commercieel Directeur van Kadans Science Partner:

“Voor ons biedt het Leerpark een unieke propositie binnen onze portefeuille. Veel van de campusomgevingen waarin we als Kadans investeren, concentreren zich rond een universiteitscomplex. De nadruk ligt daar op kennisontwikkeling. Op het Leerpark, en vooral in de Duurzaamheidsfabriek, zien we diezelfde focus op innovatie, maar dan vooral ook de toepassing ervan, die zo belangrijk is voor de maakindustrie van de BV Nederland. Dit maakt de locatie echt onderscheidend en een mooie aanvulling op onze internationale portefeuille en netwerk van kenniscentra. Daarbij geloven wij als Kadans in de kracht van inspirerende gebouwen waar innovatie, onderwijs en ondernemerschap samenkomen. De Duurzaamheidsfabriek is daar al een mooi voorbeeld van, waar we graag met nieuwe faciliteiten op willen aanvullen.”

Peter Vrancken, Voorzitter College van Bestuur ROC Da Vinci College:

“Voor het onderwijs geeft de campusontwikkeling een impuls aan het uitbouwen van het unieke ‘ecosysteem’ van ons hybride onderwijsconcept waar leren, werken en innoveren op een vanzelfsprekende manier met elkaar worden verbonden. Het campusconcept is ook van wezenlijke betekenis om met cross overs tussen opleidingen in te kunnen spelen op de arbeidsmarkt van de toekomst en zo ook een vanzelfsprekende omgeving te creëren voor een leven lang ontwikkelen.”

 

Reacties